Steen Bewerken

Steen Bewerken (Lapidaire Hulpmiddelen)

Het woord "Lapidair" is afgeleid van het Latijnse “Lapis” wat Steen betekent. In de natuur aangetroffen stenen worden (als Mineraal ) onderverdeeld in veel verschillende soorten Mineralen, ieder met hun eigen kenmerkende eigenschappen.

Mensen die zich bezighouden met het verzamelen en bewerken van mineralen worden Lapidaristen genoemd. Lapidaristen en Glashobbyisten/Glasbewerkers hebben het een en ander met elkaar gemeen. Beiden werken met (vaak) erg hard materiaal. Voor de bewerking van Mineralen (stenen) en glas gebruiken ze beiden hulpmiddelen zoals slijp- polijstmachines en zaagmachines met de daarbij behorende hulpgereedschappen zoals slijpschijven, Polijst borstels of banden en Glas-en steenzagen.

Voor de Lapidarist is de hardheid van het mineraal een belangrijk gegeven. Een hulpmiddel om de betreffende steen of het mineraal te kunnen identificeren als zijnde Agaat, Kiezel, Calciet, Topaas enz. enz.
Voor de Glasbewerker kan de hardheid van het glas soms ook heel belangrijk zijn om te weten. Maar hoe wordt dat dan gemeten?

Daar heeft Friedrich Mohs, een Oostenrijks Mineraloog, geboren op 29 januari 1773 en gestorven op 29 december 1839 (bron Wikipedia) een relatief simpel antwoord op gevonden. Hij ontwierp een Hardheidsschaal, gebaseerd op het zachtst in de natuur voorkomend Mineraal Talk, wat hij de waarde 1 toekende. Talk kan door elk ander mineraal Gekrast worden. Aan Diamant, het Hardst in de natuur voorkomende Mineraal, kende hij de waarde 10 toe. Alleen Diamant kan gekrast worden door Diamant.

In deze hoofdgroep "Steen Bewerken" vindt u verschillende gereedschappen die zowel de Steen bewerker (Lapidarist) als door de Glas Bewerker worden gebruikt. De Mohs hardheid test set, zoals hierboven geïntroduceerd, is slechts een voorbeeld van waar de werelden van steen en glas elkaar ontmoeten.

Moh's Hardheid